Bible21Genesis27,44

Genesis 27:44

Po­buď něja­kou chví­li u něj, než po­mi­ne zuřivost tvého bra­t­ra,


Verš v kontexte

43 Nyní mě te­dy, synu můj, po­s­lech­ni: vstaň a uteč k mé­mu brat­ru Lábanovi do Cháranu. 44 Po­buď něja­kou chví­li u něj, než po­mi­ne zuřivost tvého bra­t­ra, 45 než se od tebe od­vrátí jeho hněv a než za­po­mene, cos mu pro­ve­dl. Po­tom pro tebe pošlu a vy­zvednu tě od­tam­tud. Pro­č bych mě­la v je­den den ztra­tit vás oba?“

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

44 A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata.

Evanjelický

44 Zo­staň pri ňom nejaký čas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata,

Ekumenický

44 Načas, kým sa ne­utíši zúrivosť tvoj­ho brata, zo­staň uňho.

Bible21

44 Po­buď něja­kou chví­li u něj, než po­mi­ne zuřivost tvého bra­t­ra,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček