Bible21Genesis27,42

Genesis 27:42

A když byla Re­be­ce ozná­me­na slova jejího staršího syna Ezaua, ne­cha­la si za­vo­lat svého mladšího syna Jáko­ba a řek­la mu: „Po­hleď, tvůj bra­tr Ezau se těší, že tě za­bi­je!


Verš v kontexte

41 Kvů­li tomu požeh­nání, jež mu jeho otec udě­lil, pak Ezau Jáko­ba za­čal nenávi­dět. Teh­dy si Ezau v srd­ci ře­kl: „Blíží se dny truch­lení nad mým ot­cem. Po­tom svého bra­t­ra Jáko­ba zabiji!“ 42 A když byla Re­be­ce ozná­me­na slova jejího staršího syna Ezaua, ne­cha­la si za­vo­lat svého mladšího syna Jáko­ba a řek­la mu: „Po­hleď, tvůj bra­tr Ezau se těší, že tě za­bi­je! 43 Nyní mě te­dy, synu můj, po­s­lech­ni: vstaň a uteč k mé­mu brat­ru Lábanovi do Cháranu.

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

42 A oznámené boly Rebeke slová Ezava, jej staršieho syna. Pre­to pošlúc za­volala Jakoba, svoj­ho mladšieho syna a po­vedala mu: Hľa, Ezav, tvoj brat, sa teší ohľad­ne teba, že ťa za­bije.

Evanjelický

42 Keď Rebeke oznámili reči jej staršieho syna Ézava, dala si za­volať svoj­ho mladšieho syna Jákoba a po­vedala mu: Hľa, tvoj brat Ézav ti strojí po­mstu a chce ťa za­biť.

Ekumenický

42 Keď Rebeke oznámili slová jej staršieho syna Ézava, dala si za­volať svoj­ho mladšieho syna Jákoba a po­vedala: Tvoj brat Ézav ti chys­tá po­mstu. Chce ťa za­biť.

Bible21

42 A když byla Re­be­ce ozná­me­na slova jejího staršího syna Ezaua, ne­cha­la si za­vo­lat svého mladšího syna Jáko­ba a řek­la mu: „Po­hleď, tvůj bra­tr Ezau se těší, že tě za­bi­je!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček