Bible21Genesis27,21

Genesis 27:21

Izák ale Jáko­bovi ře­kl: „Po­jď blíž, ať na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi oprav­du můj syn Ezau, nebo ne.“


Verš v kontexte

20 Izák ale své­mu synovi ře­kl: „Jak to, že jsi tak rych­le našel zvěř, můj synu?“ Odpověděl: „Pro­tože ji ke mně přive­dl Hos­po­din, tvůj Bůh.“ 21 Izák ale Jáko­bovi ře­kl: „Po­jď blíž, ať na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi oprav­du můj syn Ezau, nebo ne.“ 22 Jákob tedy přistou­pil ke své­mu otci Izá­kovi. Ten na něj sáhl a ře­kl: „Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy.“

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

21 A Izák po­vedal Jakobovi: Nože poď bližšie, aby som ťa ohmatal, môj synu, či si ty môj syn Ezav či nie.

Evanjelický

21 Vtedy po­vedal Izák Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie.

Ekumenický

21 Izák po­vedal Jákobovi: Pri­stúp, syn môj, nech zis­tím, či si ty môj syn Ézav, alebo nie.

Bible21

21 Izák ale Jáko­bovi ře­kl: „Po­jď blíž, ať na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi oprav­du můj syn Ezau, nebo ne.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček