Bible21Genesis27,12

Genesis 27:12

Co když na mě můj otec sáh­ne? Pak před ním budu vy­pa­dat jako pod­vodník a přive­du na sebe pro­kletí, a ne požehnání!“


Verš v kontexte

11 Jákob ale své mat­ce Re­be­ce ře­kl: „Po­hleď, můj bra­tr Ezau je chlu­patý, kdežto já jsem ho­lý. 12 Co když na mě můj otec sáh­ne? Pak před ním budu vy­pa­dat jako pod­vodník a přive­du na sebe pro­kletí, a ne požehnání!“ 13 „Tvé pro­kletí beru na se­be, synu můj,“ od­po­vědě­la mu matka. „Jen mě po­s­lech­ni a jdi mi přinést ta kůzlata.“

späť na Genesis, 27

Príbuzné preklady Roháček

12 Môj otec ma môže ohmatať a po­tom budem v jeho očiach ako pod­vod­ník a uvediem na seba zlorečen­stvo a nie požeh­nanie.

Evanjelický

12 Možno ma otec ohmatá a po­tom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho po­smech; tak uvediem na seba kliat­bu, a nie požeh­nanie.

Ekumenický

12 Možno ma otec aj ohmatá. Po­tom si bude mys­lieť, že si z neho robím po­smech. Tak pri­vediem na seba kliat­bu na­mies­to požeh­nania.

Bible21

12 Co když na mě můj otec sáh­ne? Pak před ním budu vy­pa­dat jako pod­vodník a přive­du na sebe pro­kletí, a ne požehnání!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček