Bible21Genesis1,26

Genesis 1:26

Teh­dy Bůh ře­kl: „Učiň­me člověka k naše­mu ob­ra­zu, pod­le naší podo­by! Ať panují nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem, nad do­bytkem, nade vší zemí i nad veške­rou havětí le­zou­cí po zemi.“


Verš v kontexte

25 Bůh uči­nil různé druhy polní zvěře a do­bytka i vše­možné druhy zem­ské havě­ti. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré. 26 Teh­dy Bůh ře­kl: „Učiň­me člověka k naše­mu ob­ra­zu, pod­le naší podo­by! Ať panují nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem, nad do­bytkem, nade vší zemí i nad veške­rou havětí le­zou­cí po zemi.“ 27 Bůh stvořil člověka ke své­mu obrazu, k ob­ra­zu Boží­mu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.

späť na Genesis, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj ob­raz a podľa svojej podoby, a nech vlád­nu nad mor­skými rybami a nad nebes­kým vtác­tvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.

Evanjelický

26 Po­tom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj ob­raz, podľa našej podoby, aby panoval nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom, nad dobyt­kom, nad všet­kou poľnou zverou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa plazia po zemi.

Ekumenický

26 Boh po­vedal: Utvor­me človeka na svoj ob­raz, na svoju podobu. Nech ľudia vlád­nu nad mor­skými rybami, nebes­kým vtác­tvom, dobyt­kom, nad celou zemou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa hýbu po zemi.

Bible21

26 Teh­dy Bůh ře­kl: „Učiň­me člověka k naše­mu ob­ra­zu, pod­le naší podo­by! Ať panují nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem, nad do­bytkem, nade vší zemí i nad veške­rou havětí le­zou­cí po zemi.“

Bible21Genesis1,26

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček