Bible21Filipským1,27

Filipským 1:27

Jen pro­sím, abys­te svým jednáním děla­li čest Kri­stovu evange­liu. Když k vám při­jdu, rád bych vi­děl (a když ne­při­jdu, alespoň o vás slyšel), že pevně sto­jí­te v jednom du­chu a že spo­lečně jako jed­na duše ve­dete zápas o ví­ru evange­lia.


Verš v kontexte

26 aby vaše chlou­ba v Kri­stu Ježíši díky mně ještě vzrost­la, až se k vám vrátím. 27 Jen pro­sím, abys­te svým jednáním děla­li čest Kri­stovu evange­liu. Když k vám při­jdu, rád bych vi­děl (a když ne­při­jdu, alespoň o vás slyšel), že pevně sto­jí­te v jednom du­chu a že spo­lečně jako jed­na duše ve­dete zápas o ví­ru evange­lia. 28 Ne­dej­te se ni­jak vy­strašit svý­mi pro­tivníky; to jim bude jasným zna­mením záhu­by, ale vám záchra­ny, a to od Bo­ha.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Len ob­cuj­te tak, aby to bolo hodno evan­jelia Kris­tov­ho, aby som, či už keď prij­dem a vidím vás, a či súc ne­prítom­ný počul o vás, že stojíte v jed­nom duchu jed­nou dušou spolu zápasiac za vieru evan­jelia

Evanjelický

27 Len nažívaj­te tak, ako je hod­né evan­jelia Kris­tov­ho, aby - či keď prídem a vás uvidím, či keď som vzdialený - počul som len to o vás, že stojíte v jed­nom Duchu a spolu ako jed­na duša bojujete za vieru v evan­jelium.

Ekumenický

27 Len žite tak, ako to zod­povedá Kris­tov­mu evan­jeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pev­ne stojíte v jednom duchu a svor­ne bojujete za vieru v evanjelium.

Bible21

27 Jen pro­sím, abys­te svým jednáním děla­li čest Kri­stovu evange­liu. Když k vám při­jdu, rád bych vi­děl (a když ne­při­jdu, alespoň o vás slyšel), že pevně sto­jí­te v jednom du­chu a že spo­lečně jako jed­na duše ve­dete zápas o ví­ru evange­lia.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček