Bible21Filemonovi1,25

Filemonovi 1:25

Mi­lost Pá­na Ježíše Krista s vaším du­chem.


Verš v kontexte

23 Pozdravuje tě Epafras, můj spo­luvězeň v Kri­stu Ježíši, 24 a moji spo­lu­pracovníci Ma­rek, Ari­star­chos, Dé­mas a Lukáš. 25 Mi­lost Pá­na Ježíše Krista s vaším du­chem.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vaším Duchom. Ameň.

Evanjelický

25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta s vaším duchom. [Amen.]

Ekumenický

25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vaším duchom.

Bible21

25 Mi­lost Pá­na Ježíše Krista s vaším du­chem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček