Bible21Ezechiel18,6

Ezechiel 18:6

Ne­ho­duje v náhorních svatyních, k mod­lám iz­rael­ského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí,


Verš v kontexte

5 Někdo je tře­ba sprave­dlivý a jedná po­ctivě a sprave­dlivě: 6 Ne­ho­duje v náhorních svatyních, k mod­lám iz­rael­ského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí, 7 niko­mu ne­chce ublížit, vrací dlužní­kovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hla­dový­ma dává ša­ty na­hým,

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 na vr­choch by nejedol ani by ne­po­z­dvih­nul svojich očí k ukydaným bohom domu Iz­raelov­ho a ženy svoj­ho blížneho by ne­poškvr­nil ani by sa ne­prib­lížil k žene v jej nečis­tote

Evanjelický

6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k mod­lám domu Iz­raela, ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá,

Ekumenický

6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k modlám domu Iz­raela ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá,

Bible21

6 Ne­ho­duje v náhorních svatyních, k mod­lám iz­rael­ského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček