Bible21Ezechiel18,30

Ezechiel 18:30

Pro­to vás budu sou­dit, dome Iz­rae­le, každého pod­le jeho jednání, praví Panovník Hos­po­din. Ob­rať­te se! Od­vrh­ně­te všech­ny své hří­chy, ať vás ta vina ne­zničí!


Verš v kontexte

29 Dům Iz­rae­le však říká: ‚Hos­po­din je ve svém jednání vrtkavý.‘ Já že jsem ve svém jednání vr­t­kavý, dome iz­rael­ský? Nejste to spíše vy, kdo je vr­t­kavý ve svém jednání? 30 Pro­to vás budu sou­dit, dome Iz­rae­le, každého pod­le jeho jednání, praví Panovník Hos­po­din. Ob­rať­te se! Od­vrh­ně­te všech­ny své hří­chy, ať vás ta vina ne­zničí! 31 Od­hoď­te všech­ny hří­chy, které jste pá­cha­li, a zís­kej­te nové srd­ce a nového du­cha. Pro­č má­te umírat, dome iz­rael­ský?

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

30 Pre­to vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Iz­raelov, hovorí Pán Hos­podin. Na­vráťte sa a od­vráťte sa od všet­kých svojich pre­stúpení, a nebude vám ne­právosť na závadu, klesnúť.

Evanjelický

30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest - znie výrok Hos­podina, Pána. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu.

Ekumenický

30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich hriechov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu.

Bible21

30 Pro­to vás budu sou­dit, dome Iz­rae­le, každého pod­le jeho jednání, praví Panovník Hos­po­din. Ob­rať­te se! Od­vrh­ně­te všech­ny své hří­chy, ať vás ta vina ne­zničí!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček