Bible21Ezdráš8,36

Ezdráš 8:36

Králov­ským sa­trapům a za­eufratským hej­tmanům předa­li králov­ské roz­ka­zy, a ti pak lidu i Boží­mu domu po­máha­li.


Verš v kontexte

34 Vše bylo spočítáno, zváženo a všech­ny váhy byly ihned za­psá­ny. 35 Když se vy­hnan­ci vrá­ti­li ze za­jetí, při­nes­li Bohu Iz­rae­le zápalné oběti: 12 býčků za ce­lý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 koz­lů jako oběť za hřích. To vše při­nes­li jako zápalnou oběť Hos­po­di­nu. 36 Králov­ským sa­trapům a za­eufratským hej­tmanům předa­li králov­ské roz­ka­zy, a ti pak lidu i Boží­mu domu po­máha­li.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

36 A od­dali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a voj­vodom za riekou. A tak po­máhali ľudu a domu Božiemu.

Evanjelický

36 Po­tom odo­vzdali kráľove zákony kráľovým mies­to­držiteľom a správ­com v Záriečí, ktorí pod­porovali ľud i Boží chrám.

Ekumenický

36 Po­tom odo­vzdali kráľove nariadenia kráľov­ským mies­to­držiteľom a po­vereným správ­com za Riekou, ktorí pod­porovali ľud i Boží dom.

Bible21

36 Králov­ským sa­trapům a za­eufratským hej­tmanům předa­li králov­ské roz­ka­zy, a ti pak lidu i Boží­mu domu po­máha­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček