Bible21Ezdráš8,22

Ezdráš 8:22

Styděl jsem se to­tiž pro­sit krále o voj­sko a jíz­du, aby nás na cestě chráni­li před ne­přá­te­li. Řek­li jsme krá­li: „Náš Bůh dob­ro­tivě drží svou ruku nade vše­mi, kdo ho hledají, ale jeho sí­la a hněv je pro­ti všem, kdo ho opouštějí.“


Verš v kontexte

21 Teh­dy jsem tam u průplavu Ahava vy­hlásil půst. Pokořova­li jsme se před naším Bo­hem a žáda­li ho, aby na cestě chránil nás, naše dě­ti i vše­chen náš majetek. 22 Styděl jsem se to­tiž pro­sit krále o voj­sko a jíz­du, aby nás na cestě chráni­li před ne­přá­te­li. Řek­li jsme krá­li: „Náš Bůh dob­ro­tivě drží svou ruku nade vše­mi, kdo ho hledají, ale jeho sí­la a hněv je pro­ti všem, kdo ho opouštějí.“ 23 Posti­li jsme se tedy a pro­si­li za to svého Bo­ha, a vy­s­lyšel nás.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali b­rániť sa proti nejakému nepriateľovi na ces­te, lebo sme boli po­vedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všet­kými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všet­kým tým, ktorí ho opúšťajú.

Evanjelický

22 lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali pred ne­priateľmi na ces­te, veď sme po­vedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všet­kými, čo Ho úp­rim­ne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všet­kým, čo Ho opúšťajú.

Ekumenický

22 Han­bil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jaz­du na našu ochranu pred ne­priateľom na ces­te. Veď sme vy­hlásili kráľovi: Ruka nášho Boha vlád­ne nad všet­kými tými, čo ho vy­hľadávajú na svoje dob­ro, ale jeho mohut­ný hnev za­sahuje všet­kých, čo ho opúšťajú.

Bible21

22 Styděl jsem se to­tiž pro­sit krále o voj­sko a jíz­du, aby nás na cestě chráni­li před ne­přá­te­li. Řek­li jsme krá­li: „Náš Bůh dob­ro­tivě drží svou ruku nade vše­mi, kdo ho hledají, ale jeho sí­la a hněv je pro­ti všem, kdo ho opouštějí.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček