Bible21Ezdráš5,3

Ezdráš 5:3

Hned nato za nimi přišel Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj se svý­mi spo­lečníky a pta­li se jich: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“


Verš v kontexte

2 Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, pak opět za­ča­li stavět Boží chrám v Je­ruzalémě a Boží pro­ro­ci byli s nimi a po­vzbu­zova­li je. 3 Hned nato za nimi přišel Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj se svý­mi spo­lečníky a pta­li se jich: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“ 4 Pta­li se jich také na jmé­na stavi­te­lů chrá­mu.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 V tom čase prišiel k nim Tat­tenai, voj­voda za riekou, a Šetar­bozenai a ich spoločníci a tak­to im riek­li: Kto vám roz­kázal, aby ste staväli ten­to dom a vy­murovali ten­to múr?

Evanjelický

3 V tom čase prišiel k nim Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj a ich druhovia, a po­vedali im: Kto vám dal roz­kaz budovať ten­to dom, do­končiť tieto múry?

Ekumenický

3 V tom čase k nim prišiel vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci a opýtali sa ich: Kto vám do­volil stavať ten­to chrám a opravovať tieto hrad­by?

Bible21

3 Hned nato za nimi přišel Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj se svý­mi spo­lečníky a pta­li se jich: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“

Bible21Ezdráš5,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček