Bible21Ezdráš1,7

Ezdráš 1:7

Sám král Kýros vy­dal předmě­ty z Hos­po­di­nova do­mu, které Nabukadne­zar při­ne­sl z Je­ruzalé­ma a které uložil v chrá­mu svého bo­ha.


Verš v kontexte

6 Všich­ni z je­jich oko­lí je vy­bavi­li stříbrný­mi a zlatý­mi předmě­ty, zbožím a do­bytkem i draho­cennost­mi a k tomu při­da­li své dob­rovolné obě­ti. 7 Sám král Kýros vy­dal předmě­ty z Hos­po­di­nova do­mu, které Nabukadne­zar při­ne­sl z Je­ruzalé­ma a které uložil v chrá­mu svého bo­ha. 8 Per­ský král Kýros je svěřil pokladníku Mi­t­reda­tovi, který je pod­le se­z­na­mu předal jud­ské­mu knížeti Šešbaca­rovi.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A kráľ Cýrus vy­dal nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré bol po­bral Na­buchodonozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svoj­ho boha.

Evanjelický

7 Kráľ Kýros vy­dal náčinie domu Hos­podinov­ho, ktoré Nebúkad­necar od­niesol z Jeruzalema a dal do domu svoj­ho boha.

Ekumenický

7 Kráľ Kýros vy­dal nádoby domu Hos­podina, ktoré Nebúkad­necar od­vliekol z Jeruzalema a uložil v dome svoj­ho Boha.

Bible21

7 Sám král Kýros vy­dal předmě­ty z Hos­po­di­nova do­mu, které Nabukadne­zar při­ne­sl z Je­ruzalé­ma a které uložil v chrá­mu svého bo­ha.

Bible21Ezdráš1,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček