Bible21Exodus7,19

Exodus 7:19

Hos­po­din dále Mo­jžíšovi ře­kl: „Řekni Áro­novi, ať vez­me svou hůl a na­přáh­ne ji k egyptským vodám – k je­jich průplavům, říčním ra­menům i mokřinám, ke všem je­jich vodním nádržím – ať se pro­mění v krev! Po ce­lé egyptské zemi bude krev, dokon­ce i ve džbe­rech a džbánech.“


Verš v kontexte

18 Ry­by, které jsou v Ni­lu, po­mřou a nil­ská voda bude pách­nout tak, že se jí Egypťané bu­dou ští­tit napít.‘“ 19 Hos­po­din dále Mo­jžíšovi ře­kl: „Řekni Áro­novi, ať vez­me svou hůl a na­přáh­ne ji k egyptským vodám – k je­jich průplavům, říčním ra­menům i mokřinám, ke všem je­jich vodním nádržím – ať se pro­mění v krev! Po ce­lé egyptské zemi bude krev, dokon­ce i ve džbe­rech a džbánech.“ 20 Mo­jžíš s Áro­nem tedy uči­ni­li, jak Hos­po­din přikázal. Zve­dl hůl, a když jí před oči­ma fa­rao­na a jeho dvořanů udeřil na vodu v Ni­lu, ob­rá­ti­la se všech­na nil­ská voda v krev.

späť na Exodus, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi svoju palicu a vy­stri svoju ruku na vody Egypťanov, na ich rieky, na ich po­toky a na ich jazerá i na všet­ky nád­rže ich vôd, a ob­rátia sa na krv, a bude krv po celej zemi Egypt­skej ako v drevených tak i v kamen­ných nádobách.

Evanjelický

19 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruku na egypt­ské vody, nad ich rieky a kanály, nad močiare a vod­né nád­rže a pre­menia sa na krv; i bude krv v celom Egyp­te, v nádobách drevených i kamen­ných.

Ekumenický

19 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruky nad egypt­ské vody, nad ich po­toky, níl­ske kanály, jazerá a nad všet­ky vod­né nád­rže. Zmenia sa na krv. V celom Egyp­te, ešte aj v drevených a kamen­ných nádobách bude krv.

Bible21

19 Hos­po­din dále Mo­jžíšovi ře­kl: „Řekni Áro­novi, ať vez­me svou hůl a na­přáh­ne ji k egyptským vodám – k je­jich průplavům, říčním ra­menům i mokřinám, ke všem je­jich vodním nádržím – ať se pro­mění v krev! Po ce­lé egyptské zemi bude krev, dokon­ce i ve džbe­rech a džbánech.“

Bible21Exodus7,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček