Bible21Exodus1,19

Exodus 1:19

Po­rodní bá­by fa­rao­novi od­po­věděly: „Hebrej­ky nejsou jako egyptské že­ny – kypí živo­tem! Než k nim po­rodní bá­ba do­razí, už mají po porodu.“


Verš v kontexte

18 Egyptský král si ty po­rodní bá­by dal před­vo­lat. „Co to provádíte?“ lá­teřil. „Ne­chává­te chlap­ce naživu!“ 19 Po­rodní bá­by fa­rao­novi od­po­věděly: „Hebrej­ky nejsou jako egyptské že­ny – kypí živo­tem! Než k nim po­rodní bá­ba do­razí, už mají po porodu.“ 20 Bůh pak ty po­rodní bá­by odměnil a lid se množil a vel­mi se roz­máhal.

späť na Exodus, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A baby riek­ly fara­onovi: Heb­rej­ky nie sú jako egypt­ské ženy, lebo tie sú zdravé a sil­né; prv ako k nim prij­de baba, porodia.

Evanjelický

19 Pôrod­né baby od­povedali faraónovi: Heb­rej­ské ženy nie sú ako egypt­ské, sú života­schop­nejšie; porodia skôr, ako príde k ním pôrod­ná baba.

Ekumenický

19 Pôrod­né babice faraónovi od­povedali: Heb­rej­ky nie sú ako egypt­ské ženy. Sú pl­né života a porodia skôr, ako k nim príde babica.

Bible21

19 Po­rodní bá­by fa­rao­novi od­po­věděly: „Hebrej­ky nejsou jako egyptské že­ny – kypí živo­tem! Než k nim po­rodní bá­ba do­razí, už mají po porodu.“

Bible21Exodus1,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček