Bible21Exodus1,17

Exodus 1:17

Ty po­rodní bá­by se ale bály Bo­ha, a tak ne­jednaly, jak jim ře­kl egyptský král, a ne­chávaly chlap­ce naživu.


Verš v kontexte

16 „Až bu­dete Hebrej­kám po­máhat při po­ro­du, dávej­te po­zor, jakého jsou po­hlaví: když to bude syn, za­bij­te ho, když to bude dce­ra, nech­te ji žít.“ 17 Ty po­rodní bá­by se ale bály Bo­ha, a tak ne­jednaly, jak jim ře­kl egyptský král, a ne­chávaly chlap­ce naživu. 18 Egyptský král si ty po­rodní bá­by dal před­vo­lat. „Co to provádíte?“ lá­teřil. „Ne­chává­te chlap­ce naživu!“

späť na Exodus, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale baby sa bály Boha, a ne­urobily tak, ako im hovoril egypt­ský kráľ, lež nechaly chlap­cov žiť.

Evanjelický

17 No pôrod­né baby sa báli Boha, nerobili, ako im pri­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive.

Ekumenický

17 Pôrod­né babice sa však báli Boha, nerobili, ako im roz­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive.

Bible21

17 Ty po­rodní bá­by se ale bály Bo­ha, a tak ne­jednaly, jak jim ře­kl egyptský král, a ne­chávaly chlap­ce naživu.

Bible21Exodus1,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček