Bible21Ester1,12

Ester 1:12

Když jí ale eu­nu­chové vy­ří­di­li králov­ský roz­kaz, králov­na Vaš­ti při­jít odmítla. Král se roz­lí­til, že hněvem jen hořel.


Verš v kontexte

11 naří­dil, ať před něj přivedou královnu Vaš­ti v králov­ské ko­runě, aby lidu i vel­možům před­ve­dl její krásu. A že to byla kra­savice! 12 Když jí ale eu­nu­chové vy­ří­di­li králov­ský roz­kaz, králov­na Vaš­ti při­jít odmítla. Král se roz­lí­til, že hněvem jen hořel. 13 Po­ra­dil se však s mudrci znalý­mi po­stupů (králov­ské záleži­tosti se to­tiž řeši­ly se vše­mi znal­ci práv a řádů;

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale kráľov­na Vas­ta odo­prela prij­sť na slovo kráľovo, ktoré pos­lal po komor­níkoch. Vtedy sa veľmi roz­hneval kráľ, a jeho prch­livosť horela v ňom ako oheň.

Evanjelický

12 Ale kráľov­ná Vaští sa zdráhala prísť, ako jej roz­kázal kráľ pro­stred­níc­tvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi roz­hneval a jeho zlosť v ňom vzplanula.

Ekumenický

12 Kráľov­ná Vaští však od­miet­la prísť, ako jej roz­kázal kráľ pro­stred­níc­tvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi roz­hneval a vzplanula v ňom zlosť.

Bible21

12 Když jí ale eu­nu­chové vy­ří­di­li králov­ský roz­kaz, králov­na Vaš­ti při­jít odmítla. Král se roz­lí­til, že hněvem jen hořel.

Bible21Ester1,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček