Bible21Efeským1,14

Efeským 1:14

Ten je závdavkem naše­ho dě­dictví: za­ručuje, že Bůh vy­koupí své vlastnictví. Chvá­la a sláva je­mu!


Verš v kontexte

13 V něm jste i vy (když jste us­lyše­li slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um o vaší spáse, a uvěři­li mu) byli označeni pečetí za­s­líbeného Du­cha svatého. 14 Ten je závdavkem naše­ho dě­dictví: za­ručuje, že Bůh vy­koupí své vlastnictví. Chvá­la a sláva je­mu! 15 Pro­to také od chvíle, kdy jsem us­lyšel o vaší víře v Pá­na Ježíše a o vaší lás­ce ke všem svatým,

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva na vy­kúpenie Božieho nadobudnutého vlast­níc­tva, na chválu jeho slávy.

Evanjelický

14 ktorý je záv­dav­kom nášho dedičs­tva, aby sme ako Jeho vlast­ní boli vy­kúpení na chválu Jeho slávy.

Ekumenický

14 ktorý je zárukou nášho dedičs­tva na vy­kúpenie tých, ktorých si zís­kal, na chválu jeho slávy.

Bible21

14 Ten je závdavkem naše­ho dě­dictví: za­ručuje, že Bůh vy­koupí své vlastnictví. Chvá­la a sláva je­mu!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček