Bible21Deuteronomium9,9

Deuteronomium 9:9

Když jsem na tu horu vy­stou­pil, abych při­jal ka­menné des­ky – des­ky smlou­vy, kte­rou s vá­mi Hos­po­din uzavřel – zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet no­cí bez chle­ba a bez vo­dy.


Verš v kontexte

8 Po­pou­ze­li jste Hos­po­di­na i na Orébu, až se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vy­hla­dit. 9 Když jsem na tu horu vy­stou­pil, abych při­jal ka­menné des­ky – des­ky smlou­vy, kte­rou s vá­mi Hos­po­din uzavřel – zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet no­cí bez chle­ba a bez vo­dy. 10 Teh­dy mi Hos­po­din dal dvě ka­menné des­ky po­psané Božím prs­tem. Na nich byla všech­na slova, která k vám Hos­po­din pro­mlu­vil z pro­středku ohně na oné hoře v den shro­máždění.

späť na Deuteronomium, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 keď som ja bol vy­šiel hore na vrch, aby som pre­vzal kamen­né do­sky, do­sky sm­luvy, ktorú učinil s vami Hos­podin, a bol som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí; chleba som nejedol ani som ne­pil vody.

Evanjelický

9 Keď som vy­stúpil na vrch, aby som prijal kamen­né do­sky - do­sky zmluvy, ktorú Hos­podin uzav­rel s vami - po­budol som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí, nejedol som chlieb, ani vodu som ne­pil.

Ekumenický

9 Keď som vy­stúpil na vrch, aby som pre­vzal kamen­né tabule zmluvy, ktorú Hos­podin uzav­rel s vami, zo­stal som na vr­chu štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. Chlieb som nejedol a vodu som ne­pil.

Bible21

9 Když jsem na tu horu vy­stou­pil, abych při­jal ka­menné des­ky – des­ky smlou­vy, kte­rou s vá­mi Hos­po­din uzavřel – zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet no­cí bez chle­ba a bez vo­dy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček