Bible21Deuteronomium9,13

Deuteronomium 9:13

Hos­po­din mi teh­dy ře­kl: „Po­zo­ru­ji ten­to lid – ó, jak je tvrdošíjný!


Verš v kontexte

12 Po­tom mi Hos­po­din ře­kl: „Hned se­stup do­lů! Tvůj lid, který jsi vy­ve­dl z Egyp­ta, spá­chal zvrácenost. Brzy seš­li z ces­ty, kte­rou jsem jim přikázal: od­li­li si modlu!“ 13 Hos­po­din mi teh­dy ře­kl: „Po­zo­ru­ji ten­to lid – ó, jak je tvrdošíjný! 14 Nech mě, ať je vy­hladím a vy­mažu je­jich jméno pod ne­bem, ale z tebe učiním národ mo­cnější a početnější, než jsou oni.“

späť na Deuteronomium, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A ešte mi riekol Hos­podin tak­to: Videl som ten ľud, že hľa, je to ľud tvr­dej šije.

Evanjelický

13 Vtedy mi riekol Hos­podin: Videl som ten­to ľud; veru je to ľud tvrdo­hlavý.

Ekumenický

13 Ďalej mi Hos­podin po­vedal: Vidím, že ten­to ľud je na­ozaj tvrdo­šij­ný.

Bible21

13 Hos­po­din mi teh­dy ře­kl: „Po­zo­ru­ji ten­to lid – ó, jak je tvrdošíjný!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček