Bible21Deuteronomium9,1

Deuteronomium 9:1

Slyš, Iz­rae­li, dnes se chys­táš přejít Jordán, abys ovlá­dl náro­dy větší a mo­cnější, než jsi ty: ve­liká měs­ta opevněná až k ne­bi,


Verš v kontexte

1 Slyš, Iz­rae­li, dnes se chys­táš přejít Jordán, abys ovlá­dl náro­dy větší a mo­cnější, než jsi ty: ve­liká měs­ta opevněná až k ne­bi, 2 mo­hutný a početný lid, Ana­kov­ce, o kterých víš a o ni­chž jsi slyšel: „Kdo ob­sto­jí pro­ti synům Anakovým?“ 3 Dnešního dne tedy věz, že Hos­po­din, tvůj Bůh, on sám jde před te­bou jako stravující oheň. On sám je vy­hladí, on je před te­bou pokoří, takže je vy­ženeš a rych­le je vy­hu­bíš, jak ti Hos­po­din ře­kl.

späť na Deuteronomium, 9

Príbuzné preklady Roháček

1 Počuj, Iz­raelu, ty dnes­ká prej­deš cez Jor­dán, aby si voj­dúc zau­jal do dedičs­tva národy, väčšie a moc­nejšie ako si ty, mes­tá, veľké a ohradené až do neba,

Evanjelický

1 Počuj, Iz­rael, ty chceš dnes prej­sť cez Jor­dán, aby si vtiahol a ov­ládol národy väčšie a moc­nejšie, ako si ty, mes­tá veľké a po nebo opev­nené,

Ekumenický

1 Počuj, Iz­rael, dnes prej­deš cez Jor­dán, aby si si pod­robil väčšie a moc­nejšie národy než si ty, veľké a po nebo opev­nené mes­tá,

Bible21

1 Slyš, Iz­rae­li, dnes se chys­táš přejít Jordán, abys ovlá­dl náro­dy větší a mo­cnější, než jsi ty: ve­liká měs­ta opevněná až k ne­bi,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček