Bible21Deuteronomium7,3

Deuteronomium 7:3

Ne­spřízníš se s nimi – ne­dáš svou dce­ru je­jich synovi ani ne­vez­meš je­jich dce­ru pro svého sy­na.


Verš v kontexte

2 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti je vy­dá, abys je po­bil, a tak je vy­hladíš jako pro­klaté. Ne­u­zavřeš s nimi smlou­vu a ne­smi­lu­ješ se nad ni­mi. 3 Ne­spřízníš se s nimi – ne­dáš svou dce­ru je­jich synovi ani ne­vez­meš je­jich dce­ru pro svého sy­na. 4 To by pak tvé po­tomky od­vrá­ti­lo ke službě cizím bo­hům. Hos­po­din by pro­ti vám vzplanul hněvem a rych­le by tě vy­hla­dil.

späť na Deuteronomium, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Ani sa s nimi nedáš žen­bou do rodiny alebo vy­dajom; svojej dcéry nedáš jeho synovi ani jeho dcéry ne­vez­meš svoj­mu synovi.

Evanjelický

3 Ne­v­stupuj s nimi manžels­tvom do príbuzen­stva, svoje dcéry nedávaj ich synom a ich dcéry neber pre svojich synov,

Ekumenický

3 Ne­v­stupuj s nimi do príbuzen­stva, svoju dcéru nedávaj za syna nie­ktorého z nich ani jeho dcéru ne­vez­meš pre svoj­ho syna.

Bible21

3 Ne­spřízníš se s nimi – ne­dáš svou dce­ru je­jich synovi ani ne­vez­meš je­jich dce­ru pro svého sy­na.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček