Bible21Deuteronomium3,12

Deuteronomium 3:12

Ze­mi, kte­rou jsme tenkrát ob­sa­di­li, jsem dal synům Ru­benovým a Gádovým – území od Aro­eru na po­to­ce Arnon a po­lovi­nu po­hoří Gi­leád s jeho měs­ty.


Verš v kontexte

11 (Bášan­ský král Og byl je­diný, kdo zbyl z přežívajících Refaj­ců. Ano, jeho lože je to že­lez­né lože, které je k vi­dění v Rabě Amon­ců – devět lo­ket na­dél a čtyři lok­ty našíř, měřeno běžným loktem!) 12 Ze­mi, kte­rou jsme tenkrát ob­sa­di­li, jsem dal synům Ru­benovým a Gádovým – území od Aro­eru na po­to­ce Arnon a po­lovi­nu po­hoří Gi­leád s jeho měs­ty. 13 Zby­tek Gi­leá­du s ce­lým Bášanem, to­tiž Ogo­vo králov­ství, jsem dal po­lovině kmene Mana­se­sova. (Ce­lé­mu kra­ji Argob s ce­lým Bášanem se říkávalo Země Refaj­ců.

späť na Deuteronomium, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Toho času tedy zau­jali sme tú zem do dedičs­tva, a ob­lasť od Aro­era, ktoré leží pri po­toku Ar­none, a polo­vicu vr­chu Gileáda i jeho mes­tá som dal Rúbenov­com a Gádov­com.

Evanjelický

12 V tom čase sme za­brali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri po­toku Ar­nón, a polo­vicu po­horia Gileádu i jeho mes­tá dal som Rúbenov­com a Gádov­com.

Ekumenický

12 Vtedy sme ob­sadili túto krajinu od Aróeru, ktorý je pri po­toku Ar­nón. Polo­vicu Gileád­skeho po­horia s jeho mes­tami som dal Rúbenov­com a Gádov­com.

Bible21

12 Ze­mi, kte­rou jsme tenkrát ob­sa­di­li, jsem dal synům Ru­benovým a Gádovým – území od Aro­eru na po­to­ce Arnon a po­lovi­nu po­hoří Gi­leád s jeho měs­ty.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček