Bible21Deuteronomium23,18

Deuteronomium 23:18

Mezi dce­ra­mi Iz­rae­le ať není žádná pro­sti­tutka a mezi syny Iz­rae­le žádný pro­sti­tut.


Verš v kontexte

17 Ať byd­lí u te­be, kde­ko­li se mu za­líbí, v kterémko­li městě, které si u vás vy­be­re. Ne­smíš jej utis­kovat. 18 Mezi dce­ra­mi Iz­rae­le ať není žádná pro­sti­tutka a mezi syny Iz­rae­le žádný pro­sti­tut. 19 Odměnu té cou­ry ani mzdu toho psa ne­smíš přinést do domu Hos­po­di­na, svého Bo­ha, k na­plnění jakéhoko­li sli­bu. Oba dva jsou před Hos­po­di­nem, tvým Bo­hem, ohavní!

späť na Deuteronomium, 23

Príbuzné preklady Roháček

18 Ne­vnesieš mzdy smil­nice ani platu psa do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, nech by to bolo z jakéhokoľvek sľubu, lebo i to i to je ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Evanjelický

18 Nebude sak­rál­nej ne­vies­t­ky spomedzi dcér iz­rael­ských, ani nebude sak­rál­neho smil­níka spomedzi iz­rael­ských synov.

Ekumenický

18 Nech sa nijaká iz­rael­ská deva ne­stane mod­los­lužob­nou smil­nicou ani nijaký iz­rael­ský mládenec mod­los­lužob­ným smil­níkom.

Bible21

18 Mezi dce­ra­mi Iz­rae­le ať není žádná pro­sti­tutka a mezi syny Iz­rae­le žádný pro­sti­tut.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček