Bible21Deuteronomium22,9

Deuteronomium 22:9

Ne­o­sívej svou vi­nici dalším druhem se­mene. Ji­nak to vše pro­padne sva­ty­ni – jak úroda toho se­mene, tak plo­dy vi­nice.


Verš v kontexte

8 Když bu­deš stavět nový dům, udě­lej na střeše zábradlí. Kdy­by z ní to­tiž někdo spa­dl, uve­dl bys na svůj dům krev. 9 Ne­o­sívej svou vi­nici dalším druhem se­mene. Ji­nak to vše pro­padne sva­ty­ni – jak úroda toho se­mene, tak plo­dy vi­nice. 10 Ne­o­rej vo­lem a os­lem za­přažený­mi spo­lu.

späť na Deuteronomium, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 Ne­poseješ svojej vinice rôz­nym semenom, aby si ne­pos­vätil ná­pl­ne semena, ktoré si vy­sial, a úrody vinice.

Evanjelický

9 Ne­ob­sievaj svoju vinicu dvojakým semenom, aby všet­ko semeno, ktoré si vy­sial, i úroda vinice ne­prepad­li svätyni.

Ekumenický

9 Ne­saď do svojej vinice iný druh rast­liny, aby celá úroda ne­prepad­la svätyni: vy­siate semeno i úroda vinice.

Bible21

9 Ne­o­sívej svou vi­nici dalším druhem se­mene. Ji­nak to vše pro­padne sva­ty­ni – jak úroda toho se­mene, tak plo­dy vi­nice.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček