Bible21Deuteronomium18,11

Deuteronomium 18:11

za­říkávač, vy­vo­lávač du­chů, věšt­kyně ani ten, kdo se radí s mrt­vý­mi.


Verš v kontexte

10 Ať se u tebe nena­jde, kdo by svého syna či dce­ru pro­ve­dl ohněm! Stejně tak žádný věš­tec, jasnovi­dec, ha­dač, ča­roděj, 11 za­říkávač, vy­vo­lávač du­chů, věšt­kyně ani ten, kdo se radí s mrt­vý­mi. 12 Každý, kdo páchá něco ta­kového, je pro Hos­po­di­na ohavný! Právě kvů­li ta­kovým­to ohavnos­tem je Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou vy­hání.

späť na Deuteronomium, 18

Príbuzné preklady Roháček

11 ani bosorák ani do­pytujúci sa veštec­kého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕt­vych.

Evanjelický

11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani kto by sa vy­pytoval mŕt­vych.

Ekumenický

11 ani za­klínač, ani vy­volávač duchov, ani jas­novidec, ani ten, čo by sa vy­pytoval duchov mŕt­vych.

Bible21

11 za­říkávač, vy­vo­lávač du­chů, věšt­kyně ani ten, kdo se radí s mrt­vý­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček