Bible21Deuteronomium10,8

Deuteronomium 10:8

Tenkrát Hos­po­din od­dě­lil kmen Levi, aby nosi­li Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy, aby stá­li před Hos­po­di­nem, slouži­li mu a v jeho jménu aby žeh­na­li, jak to činí až dodnes.


Verš v kontexte

7 Od­tud táh­li do Gudgo­du a z Gudgo­du do Jot­ba­ty, kra­ji­ny po­toků plných vo­dy. 8 Tenkrát Hos­po­din od­dě­lil kmen Levi, aby nosi­li Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy, aby stá­li před Hos­po­di­nem, slouži­li mu a v jeho jménu aby žeh­na­li, jak to činí až dodnes. 9 Pro­to nemá Levi žádný podíl ani dě­dictví mezi svý­mi bra­t­ry – sám Hos­po­din je jeho dě­dictvím, jak mu to Hos­po­din, tvůj Bůh po­věděl.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Toho času od­delil Hos­podin po­kolenie Léviho, aby nosili truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, a aby stáli pred Hos­podinom, aby mu slúžili a aby dávali požeh­nanie v jeho mene, jako je tomu až do dnešného dňa.

Evanjelický

8 V tom čase Hos­podin od­delil kmeň Léví, aby nosil truh­lu zmluvy Hos­podinovej, aby stál pred Hos­podinom k Jeho službe a aby žeh­nal v Jeho mene až pod­nes.

Ekumenický

8 V tom čase od­delil Hos­podin kmeň Léviho, aby nosil ar­chu Hos­podinovej zmluvy a slúžil Hos­podinovi a požeh­nával v jeho mene, ako je to dnes.

Bible21

8 Tenkrát Hos­po­din od­dě­lil kmen Levi, aby nosi­li Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy, aby stá­li před Hos­po­di­nem, slouži­li mu a v jeho jménu aby žeh­na­li, jak to činí až dodnes.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček