Bible21Deuteronomium10,2

Deuteronomium 10:2

Já na ty des­ky na­píšu slova, která byla na oněch prvních des­kách, jež jsi roz­tříš­til, a ty je uložíš do truhly.“


Verš v kontexte

1 Tenkrát mi Hos­po­din ře­kl: „Vy­tesej si dvě ka­menné des­ky, jako byly ty první, a vy­stup ke mně na ho­ru. Zho­tov také dřevěnou tru­hlu. 2 Já na ty des­ky na­píšu slova, která byla na oněch prvních des­kách, jež jsi roz­tříš­til, a ty je uložíš do truhly.“ 3 Vy­ro­bil jsem tedy tru­hlu z akáci­ového dře­va, vy­tesal dvě ka­menné des­ky podobné těm prvním a s obě­ma des­ka­mi v ru­kou jsem vy­stou­pil na ho­ru.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Na­píšem na do­sky slová, ktoré boly na tam­tých prvých do­skách, ktoré si roz­bil, a vložíš ich do truh­ly.

Evanjelický

2 Ja na­píšem na do­sky slová, čo boli na pr­vých do­skách, ktoré si roz­bil, a ty ich vlož do truh­ly.

Ekumenický

2 Ja na­píšem na tabule slová, čo boli na pr­vých tabuliach, ktoré si roz­bil, a vlož ich do ar­chy.

Bible21

2 Já na ty des­ky na­píšu slova, která byla na oněch prvních des­kách, jež jsi roz­tříš­til, a ty je uložíš do truhly.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček