Bible21Deuteronomium10,13

Deuteronomium 10:13

a abys za­chovával Hos­po­di­nova přikázání a us­tano­vení, která ti dnes udílím pro tvé dob­ro.


Verš v kontexte

12 Nyní te­dy, Iz­rae­li – co od tebe Hos­po­din, tvůj Bůh, žádá? Jen to, abys ctil Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kráčel po všech jeho cestách a mi­loval jej. Chce, abys sloužil Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší 13 a abys za­chovával Hos­po­di­nova přikázání a us­tano­vení, která ti dnes udílím pro tvé dob­ro. 14 Hle, Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu, patří nebe i ne­besa ne­bes, země i vše, co je na ní.

späť na Deuteronomium, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 aby si os­tríhal pri­kázania Hos­podinove a jeho ustanovenia, ktoré ti ja dnes pri­kazujem na tvoje dob­ré.

Evanjelický

13 aby si za­chovával príkazy Hos­podinove i Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby ti bolo dob­re.

Ekumenický

13 aby si za­chovával Hos­podinove príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes pri­kazujem, aby sa ti dob­re vodilo.

Bible21

13 a abys za­chovával Hos­po­di­nova přikázání a us­tano­vení, která ti dnes udílím pro tvé dob­ro.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček