Bible21Deuteronomium1,35

Deuteronomium 1:35

„Žádný z těch­to li­dí – nikdo z to­ho­to zlého poko­lení – ne­spatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim ot­cům.


Verš v kontexte

34 Když Hos­po­din us­lyšel vaše slova, rozhněval se a přísahal: 35 „Žádný z těch­to li­dí – nikdo z to­ho­to zlého poko­lení – ne­spatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim ot­cům. 36 Je­dině Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří; jemu a jeho synům dám zem, kte­rou pro­cho­dil, ne­boť se cele vy­dal Hospodinu.“

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 Pri­sahám, že ni­ktorý z tých­to mužov, toto zlé po­kolenie, ne­uvidí tej k­rás­nej zeme dob­rej, o ktorej som pri­sahal, že ju dám vašim ot­com,

Evanjelický

35 Ni­kto z tých­to mužov toh­to zlého po­kolenia ne­uvidí dob­rú krajinu, o ktorej som pri­sahal, že ju dám vašim ot­com,

Ekumenický

35 Ni­kto z mužov toh­to zlého po­kolenia ne­uvidí tú dob­rú krajinu, ktorú som pod prísahou sľúbil dať vašim ot­com,

Bible21

35 „Žádný z těch­to li­dí – nikdo z to­ho­to zlého poko­lení – ne­spatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim ot­cům.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček