Bible21Daniel3,30

Daniel 3:30

Král se pak po­sta­ral, aby se Ša­d­rachovi, Mešachovi a Abednego­vi v babylon­ské pro­vin­cii dobře daři­lo.


Verš v kontexte

29 Pro­to nařizu­ji li­dem všech národů a jazyků: Kdoko­li by se rouhal Bohu Ša­d­rachovu, Mešachovu a Abednego­vu, bude rozčtvrcen a jeho dům ob­rácen v smetiště. Žádný jiný Bůh pře­ce ne­dokáže za­chránit jako tento!“ 30 Král se pak po­sta­ral, aby se Ša­d­rachovi, Mešachovi a Abednego­vi v babylon­ské pro­vin­cii dobře daři­lo. 31 Král Nabukadne­zar li­dem všech národů a jazyků v ce­lém obyd­leném světě: Hojný pokoj vám!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy zase zvelebil kráľ Sad­racha, Mézacha a Abed­néga, takže sa mali dob­re v krajine Babylona.

Evanjelický

30 Vtedy kráľ po­výšil Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone.

Ekumenický

30 Po­tom kráľ po­výšil v babylonskej provin­cii Šad­racha, Méšacha a Abéd-Nega.

Bible21

30 Král se pak po­sta­ral, aby se Ša­d­rachovi, Mešachovi a Abednego­vi v babylon­ské pro­vin­cii dobře daři­lo.

Bible21Daniel3,30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček