Bible21Daniel3,24

Daniel 3:24

Náhle se král Nabukadne­zar zděsil. Vstal a ohro­men se ptal svých rád­ců: „Copak jsme ne­ho­di­li do pla­menů tři svázané muže?“ „Jistě, Výsosti,“ od­po­vědě­li.


Verš v kontexte

23 Tito tři muži, Ša­d­rach, Mešach a Abednego, pak do­pad­li svázaní do­prostřed roz­pálené oh­nivé pe­ce. 24 Náhle se král Nabukadne­zar zděsil. Vstal a ohro­men se ptal svých rád­ců: „Copak jsme ne­ho­di­li do pla­menů tři svázané muže?“ „Jistě, Výsosti,“ od­po­vědě­li. 25 „Jenže já vi­dím čtyři muže,“ on na to, „a roz­vázané! Pro­cházejí se v pla­menech, vůbec nic jim není a ten čtvr­tý vy­padá jako boží syn!“

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 Vtedy sa predesil kráľ Na­buchodonozor a vstal rých­le a od­povediac riekol svojim rad­com: Či sme ne­u­vr­h­li troch mužov do­pro­stred ohňa po­viazaných? Od­povedali a riek­li kráľovi: Je pravda, kráľu.

Evanjelický

24 Po­tom kráľ Nebúkad­necar zdesený náh­le vstal. Svojim rad­com po­vedal: Ne­u­vr­h­li sme troch po­viazaných mužov do ohňa? Od­vetili mu: Skutočne, kráľu!

Ekumenický

24 Po­tom vy­ľakaný kráľ Nebúkad­necar rých­le vstal a spýtal sa svojich rad­cov: Či sme nehodili do horiacej pece troch zviazaných mužov? Od­povedali kráľovi: Is­teže, kráľ!

Bible21

24 Náhle se král Nabukadne­zar zděsil. Vstal a ohro­men se ptal svých rád­ců: „Copak jsme ne­ho­di­li do pla­menů tři svázané muže?“ „Jistě, Výsosti,“ od­po­vědě­li.

Bible21Daniel3,24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček