Bible21Daniel3,14

Daniel 3:14

Nabukadne­zar jim ře­kl: „Je to prav­da, Ša­d­ra­chu, Meša­chu a Abednego, že ne­ctí­te mé bohy a ne­klaní­te se zlaté soše, kte­rou jsem vztyčil?


Verš v kontexte

13 Nabukadne­zar sop­til hněvem. Po­ručil, ať mu Ša­d­ra­cha, Meša­cha a Abednega přivedou, a když ty muže ke krá­li přive­dli, 14 Nabukadne­zar jim ře­kl: „Je to prav­da, Ša­d­ra­chu, Meša­chu a Abednego, že ne­ctí­te mé bohy a ne­klaní­te se zlaté soše, kte­rou jsem vztyčil? 15 Jste teď připra­veni, jakmi­le us­lyší­te roh, píšťalu, ci­te­ru, harfu, cim­bál, bu­ben a všech­nu tu hud­bu, padnout a klanět se té soše, kte­rou jsem vy­ro­bil? Jest­li se ne­pokloní­te, bu­dete ihned ho­zeni do roz­pálené oh­nivé pe­ce! A který bůh by vás mohl za­chránit z mé moci?“

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Na­buchodonozor od­povedal a riekol im: Sad­rach, Mézach a Abed­négo, povedzte, či zúmysel­ne nec­títe môj­ho boha ani zlatému ob­razu, ktorý som po­stavil, sa nek­laniate?

Evanjelický

14 Nebúkad­necar ich oslovil: Je to prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó, že ne­uc­tievate mojich bohov a nek­laniate sa zlatej soche, ktorú som dal po­staviť?

Ekumenický

14 Nebúkad­necar im po­vedal: Je prav­da, Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego, že mojich bohov ne­uc­tievate a nek­laniate sa podobe zlatej sochy, ktorú som dal po­staviť?

Bible21

14 Nabukadne­zar jim ře­kl: „Je to prav­da, Ša­d­ra­chu, Meša­chu a Abednego, že ne­ctí­te mé bohy a ne­klaní­te se zlaté soše, kte­rou jsem vztyčil?

Bible21Daniel3,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček