Bible21Daniel1,5

Daniel 1:5

Král jim určil každo­denní příděl pokr­mů a ví­na z králov­ského sto­lu. Tři roky mě­li být tak­to vy­chováváni a po je­jich uplynutí mě­li vstou­pit do králov­ských služeb.


Verš v kontexte

4 zdravé a krásné, v každém ohle­du bys­tré, vzdělané a učen­livé, kteří by moh­li sloužit v králov­ském paláci. Ta­kové měl učit babylon­ské­mu pí­semnictví a jazyku. 5 Král jim určil každo­denní příděl pokr­mů a ví­na z králov­ského sto­lu. Tři roky mě­li být tak­to vy­chováváni a po je­jich uplynutí mě­li vstou­pit do králov­ských služeb. 6 Mezi vy­braný­mi byli i Ži­dé Daniel, Chananiáš, Mišael a Aza­ri­áš.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A kráľ im vy­delil každý deň z výbor­ného pokrmu kráľov­ského to, čo po­trebovali na ktorý deň, i z vína, z ktorého sám pil, a nariadil vychovávať ich za tri roky a že keď sa do­končia tie roky majú stáť pred kráľom.

Evanjelický

5 Kráľ im určil den­ný prídel po­kr­mu z kráľov­skej stravy a z vína, ktoré on sám pil. Tri roky ich mal vy­chovávať a po ich uplynutí mali za­stávať službu pred kráľom.

Ekumenický

5 Kráľ im určil den­ný prídel z kráľovského po­kr­mu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich tri roky vy­chovávať a po uplynutí toh­to času mali za­stávať službu pred kráľom.

Bible21

5 Král jim určil každo­denní příděl pokr­mů a ví­na z králov­ského sto­lu. Tři roky mě­li být tak­to vy­chováváni a po je­jich uplynutí mě­li vstou­pit do králov­ských služeb.

Bible21Daniel1,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček