Bible21Daniel1,3

Daniel 1:3

Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty –


Verš v kontexte

2 Hos­po­din mu vy­dal jud­ského krále Jo­a­ki­ma do ru­kou a s ním i část vy­ba­vení Božího chrá­mu. Nabukadne­zar je s se­bou od­ve­zl do chrá­mu svého boha v Babylo­nii a uložil je v chrá­mové pokladnici. 3 Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty – 4 zdravé a krásné, v každém ohle­du bys­tré, vzdělané a učen­livé, kteří by moh­li sloužit v králov­ském paláci. Ta­kové měl učit babylon­ské­mu pí­semnictví a jazyku.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A kráľ po­vedal Ašpenázovi, náčel­níkovi svojich dvoranínov, aby do­viedol m­láden­cov zo synov Iz­raelových, ako z kráľov­ského semena, tak aj z iných popredných,

Evanjelický

3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému komor­níkovi Ašpenazovi, aby pri­viedol spomedzi Iz­rael­cov z kráľov­ského po­tom­stva, alebo zo šľach­ticov

Ekumenický

3 Po­tom kráľ po­vedal svoj­mu hlav­nému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Iz­raelitov z kráľovského po­tom­stva a zo šľach­ticov pri­viedol

Bible21

3 Jednou král přikázal vrch­ní­mu dvořanu Ašpena­zovi, ať mu přive­de něk­teré iz­rael­ské mladíky z králov­ského rodu a ze šlech­ty –

Bible21Daniel1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček