Bible21Amos1,1

Amos 1:1

Slova Amo­se, jedno­ho z te­koj­ských pas­tev­ců. Dva roky před zemětřesením, za vlá­dy jud­ského krále Uziáše a iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova, měl vi­dění o Iz­rae­li.


Verš v kontexte

1 Slova Amo­se, jedno­ho z te­koj­ských pas­tev­ců. Dva roky před zemětřesením, za vlá­dy jud­ského krále Uziáše a iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova, měl vi­dění o Iz­rae­li. 2 Říkal: Hospodin bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou lou­ky pastýřů, uschne i vr­chol Kar­me­lu. 3 Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že Gi­leáda mlá­ti­licepy okovaný­mi,

späť na Amos, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová Ámosa, ktorý bol medzi pas­tier­mi z Tekoy, ktoré videl o Iz­raelovi za dní Uziáša, jud­ského kráľa, a za dní Jeroboáma, syna Jo­asov­ho, iz­rael­ského kráľa, dva roky pred zemetrasením.

Evanjelický

1 Slová Ámosa, jed­ného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Iz­raeli za čias jud­ského kráľa Uziju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, syna Jóášov­ho, dva roky pred zeme­trasením.

Ekumenický

1 Slová Amosa, jed­ného z chovateľov oviec v Tekóe, o tom, čo videl o Izraeli za čias jud­ského kráľa Uzziju a za čias iz­rael­ského kráľa Járobeáma, Jóašov­ho syna, dva roky pred zeme­trasením.

Bible21

1 Slova Amo­se, jedno­ho z te­koj­ských pas­tev­ců. Dva roky před zemětřesením, za vlá­dy jud­ského krále Uziáše a iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova, měl vi­dění o Iz­rae­li.

Bible21Amos1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček