Bible213. Jan1,9

3. Jan 1:9

Psal jsem o tom vaší církvi, ale Di­o­trefes, který tak rád po­roučí druhým, nás ne­u­znává.


Verš v kontexte

8 Chce­me-li tedy po­máhat prav­dě, mu­sí­me ta­kové lidi při­jí­mat. 9 Psal jsem o tom vaší církvi, ale Di­o­trefes, který tak rád po­roučí druhým, nás ne­u­znává. 10 Pro­to až při­jdu, připo­menu, co dělá, když o nás šíří ty zlé ne­smys­ly. A jako by toho ne­bylo dost, nejenže sám bra­t­ry ne­při­jímá, ale druhým to za­kazuje a vy­hání je z církve.

späť na 3. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Písal som sboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vým medzi nimi, nás ne­prijíma.

Evanjelický

9 Písal som cir­kev­nému zboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

Ekumenický

9 Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma.

Bible21

9 Psal jsem o tom vaší církvi, ale Di­o­trefes, který tak rád po­roučí druhým, nás ne­u­znává.

Bible213. Jan1,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček