Bible213. Jan1,11

3. Jan 1:11

Mi­lovaný, ne­ber si příklad ze zlého, ale z dob­rého. Kdo jedná dobře, je z Bo­ha; kdo jedná zle, Boha vůbec ne­vi­děl.


Verš v kontexte

10 Pro­to až při­jdu, připo­menu, co dělá, když o nás šíří ty zlé ne­smys­ly. A jako by toho ne­bylo dost, nejenže sám bra­t­ry ne­při­jímá, ale druhým to za­kazuje a vy­hání je z církve. 11 Mi­lovaný, ne­ber si příklad ze zlého, ale z dob­rého. Kdo jedná dobře, je z Bo­ha; kdo jedná zle, Boha vůbec ne­vi­děl. 12 De­met­ri­os má dob­ré svě­de­ctví ode všech, i od sa­motné prav­dy. I my mu vy­dává­me svě­de­ctví a víš, že naše svě­de­ctví je prav­divé.

späť na 3. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlého, ale dob­ré. Ten, kto činí dob­ré, je z Boha, ale kto robí zlé, ne­videl Boha.

Evanjelický

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto dob­re koná, je z Boha; kto zle koná, ne­videl Boha.

Ekumenický

11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto robí dob­re, je z Boha; kto robí zle, ne­videl Boha.

Bible21

11 Mi­lovaný, ne­ber si příklad ze zlého, ale z dob­rého. Kdo jedná dobře, je z Bo­ha; kdo jedná zle, Boha vůbec ne­vi­děl.

Bible213. Jan1,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček