Bible213. Jan1,10

3. Jan 1:10

Pro­to až při­jdu, připo­menu, co dělá, když o nás šíří ty zlé ne­smys­ly. A jako by toho ne­bylo dost, nejenže sám bra­t­ry ne­při­jímá, ale druhým to za­kazuje a vy­hání je z církve.


Verš v kontexte

9 Psal jsem o tom vaší církvi, ale Di­o­trefes, který tak rád po­roučí druhým, nás ne­u­znává. 10 Pro­to až při­jdu, připo­menu, co dělá, když o nás šíří ty zlé ne­smys­ly. A jako by toho ne­bylo dost, nejenže sám bra­t­ry ne­při­jímá, ale druhým to za­kazuje a vy­hání je z církve. 11 Mi­lovaný, ne­ber si příklad ze zlého, ale z dob­rého. Kdo jedná dobře, je z Bo­ha; kdo jedná zle, Boha vůbec ne­vi­děl.

späť na 3. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to ak prij­dem, pri­pomeniem jeho skut­ky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a ne­majúc do­sť na tom, ani sám ne­prijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vy­lučuje ich zo sboru.

Evanjelický

10 Pre­to keď prídem, spomeniem jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani na tom ne­má do­sť, ale ani sám ne­prijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), za­braňuje a vy­lučuje ich z cir­kev­ného zboru.

Ekumenický

10 Pre­to až prídem, upozor­ním na jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však ne­stačilo, ani sám ne­prijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vy­lučuje ich z cirkvi.

Bible21

10 Pro­to až při­jdu, připo­menu, co dělá, když o nás šíří ty zlé ne­smys­ly. A jako by toho ne­bylo dost, nejenže sám bra­t­ry ne­při­jímá, ale druhým to za­kazuje a vy­hání je z církve.

Bible213. Jan1,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček