Bible212. Timoteovi3,2

2. Timoteovi 3:2

Li­dé bu­dou mi­lovat jen sami sebe a své peníze; bu­dou vy­chlou­bační, arogantní, uráž­liví, vzpurní k ro­dičům, ne­vděční, bezbožní,


Verš v kontexte

1 Buď si jist, že v po­sledních dnech na­stanou těžké ča­sy. 2 Li­dé bu­dou mi­lovat jen sami sebe a své peníze; bu­dou vy­chlou­bační, arogantní, uráž­liví, vzpurní k ro­dičům, ne­vděční, bezbožní, 3 bez­citní, ne­smiři­telní, po­mlou­vační, ne­vázaní, bez­uzdní, ne­přá­te­lé dob­ra,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, boha­prázd­ni,

Evanjelický

2 Ľudia budú totiž sebec­kí, milov­níci peňazí, chva­staví, spup­ní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, bez­božní,

Ekumenický

2 Ľudia budú sebec­kí, budú milovať peniaze, budú chva­staví, na­mys­lení, rúhači, ne­pos­lušní voči rodičom, ne­vďační, bez­božní,

Bible21

2 Li­dé bu­dou mi­lovat jen sami sebe a své peníze; bu­dou vy­chlou­bační, arogantní, uráž­liví, vzpurní k ro­dičům, ne­vděční, bezbožní,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček