Bible212. Timoteovi3,1

2. Timoteovi 3:1

Buď si jist, že v po­sledních dnech na­stanou těžké ča­sy.


Verš v kontexte

1 Buď si jist, že v po­sledních dnech na­stanou těžké ča­sy. 2 Li­dé bu­dou mi­lovat jen sami sebe a své peníze; bu­dou vy­chlou­bační, arogantní, uráž­liví, vzpurní k ro­dičům, ne­vděční, bezbožní, 3 bez­citní, ne­smiři­telní, po­mlou­vační, ne­vázaní, bez­uzdní, ne­přá­te­lé dob­ra,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Ale to vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú nebez­pečné časy.

Evanjelický

1 Toto však vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú ťažké časy.

Ekumenický

1 Uvedom si však, že v posledných dňoch na­stanú ťažké časy.

Bible21

1 Buď si jist, že v po­sledních dnech na­stanou těžké ča­sy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček