Bible212. Timoteovi1,15

2. Timoteovi 1:15

Jak víš, všich­ni v Asii včetně Fyge­la a Her­moge­na se ode mě od­vrá­ti­li.


Verš v kontexte

14 Skrze Du­cha svatého, jenž v nás pře­bývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. 15 Jak víš, všich­ni v Asii včetně Fyge­la a Her­moge­na se ode mě od­vrá­ti­li. 16 Kéž Pán pro­káže mi­lo­sr­den­ství One­sifo­rovu do­mu. Často mě při­cházel po­vzbu­dit a ne­styděl se za mé řetě­zy.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 To vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii, z ktorých je Fygel­lus a Her­mogenes.

Evanjelický

15 Vieš, že sa od­vrátili odo mňa všet­ci, ktorí sú v Ázii. Z nich je Fygelos a Her­mogenes.

Ekumenický

15 Vieš, že sa odo mňa od­vrátili všet­ci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Her­mogenés.

Bible21

15 Jak víš, všich­ni v Asii včetně Fyge­la a Her­moge­na se ode mě od­vrá­ti­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček