Bible212. Timoteovi1,1

2. Timoteovi 1:1

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, po­slaný zvěstovat život za­s­líbený v Kri­stu Ježíši,


Verš v kontexte

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, po­slaný zvěstovat život za­s­líbený v Kri­stu Ježíši, 2 mi­lované­mu synu Timoteovi: Milost, mi­lo­sr­den­ství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, naše­ho Pá­na. 3 Ve dne i v noci dě­ku­ji Bo­hu, je­muž sloužím s čis­tým svědo­mím tak jako naši před­kové, když na tebe vzpo­mínám ve svých mod­lit­bách.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta vôľou Božou podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tu Ježišovi,

Evanjelický

1 Pavel, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa za­sľúbenia života, ktorý je v Kris­tovi Ježišovi -

Ekumenický

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Kris­ta Ježiša podľa pri­sľúbenia života v Ježišovi Kris­tovi,

Bible21

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, po­slaný zvěstovat život za­s­líbený v Kri­stu Ježíši,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček