Bible212. Samuel13,28

2. Samuel 13:28

Abšalom přikázal svým mlá­den­cům: „Dávej­te po­zor. Až se Amnon po víně roz­ve­se­lí, za­ve­lím: ‚­Na Amnona!‘ a vy ho za­bi­jete. Ne­boj­te se. Je to pře­ce na můj roz­kaz. Buď­te silní a stateční!“


Verš v kontexte

27 Když ale na něj Abšalom naléhal, po­slal s ním Amno­na i všech­ny králov­ské sy­ny. 28 Abšalom přikázal svým mlá­den­cům: „Dávej­te po­zor. Až se Amnon po víně roz­ve­se­lí, za­ve­lím: ‚­Na Amnona!‘ a vy ho za­bi­jete. Ne­boj­te se. Je to pře­ce na můj roz­kaz. Buď­te silní a stateční!“ 29 Abšalo­movi mlá­den­ci pak s Amno­nem naloži­li, jak jim Abšalom přikázal. Všich­ni královi synové se hned zve­dli, každý na­se­dl na svého mez­ka a dali se na útěk.

späť na 2. Samuel, 13

Príbuzné preklady Roháček

28 A Ab­salom roz­kázal svojim sluhom a po­vedal: Nože hľaďte, keď sa roz­veselí srd­ce Am­nonovo od vína, a po­viem vám: Uder­te Am­nona, vtedy ho za­bijete. Neboj­te sa, lebo veď či to neurobíte pre to, že som vám ja roz­kázal? Buďte sil­ní a buďte zmužilí!

Evanjelický

28 I roz­kázal Ab­solón svojim sluhom: Dávaj­te po­zor, keď bude mať Am­nón z vína dob­rú vôľu, a ja vám po­viem: Ud­rite na neho, vtedy ho za­bite. Neboj­te sa! Veď som vám to ja roz­kázal. Buďte zmužilí a udat­ní!

Ekumenický

28 Ab­solón pri­kázal svojim sluhom: Dávaj­te po­zor! Keď bude mať Am­nón dob­rú náladu od vína, vtedy ho na môj po­vel na­pad­nite a za­bite. Neboj­te sa! Príkaz máte odo mňa. Buďte smelí a udat­ní!

Bible21

28 Abšalom přikázal svým mlá­den­cům: „Dávej­te po­zor. Až se Amnon po víně roz­ve­se­lí, za­ve­lím: ‚­Na Amnona!‘ a vy ho za­bi­jete. Ne­boj­te se. Je to pře­ce na můj roz­kaz. Buď­te silní a stateční!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček