Bible212. Samuel13,11

2. Samuel 13:11

Když mu je podáva­la, aby se naje­dl, zmo­cnil se jí a za­čal ji pře­mlou­vat: „Po­jď, leh­ni si se mnou, sestřičko.“


Verš v kontexte

10 požádal Tá­mar: „Při­nes mi jídlo do ložnice a na­krm mě.“ Tá­mar tedy vza­la srdíčka, která připravi­la, a do­nes­la je Amno­novi do ložnice. 11 Když mu je podáva­la, aby se naje­dl, zmo­cnil se jí a za­čal ji pře­mlou­vat: „Po­jď, leh­ni si se mnou, sestřičko.“ 12 „Bratře, to ne!“ vy­křik­la. „Ne­smíš mě zne­u­ctít! To se pře­ce v Iz­rae­li ne­dělá! Ne­pro­váděj ta­kovou hanebnost!

späť na 2. Samuel, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, lež so mnou, moja ses­tro!

Evanjelický

11 Keď mu podávala jesť, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, ľah­ni si ku mne, ses­tra moja.

Ekumenický

11 Keď mu však pred­kladala jed­lo, str­hol ju a po­vedal jej: Poď si ku mne ľah­núť, ses­tra moja!

Bible21

11 Když mu je podáva­la, aby se naje­dl, zmo­cnil se jí a za­čal ji pře­mlou­vat: „Po­jď, leh­ni si se mnou, sestřičko.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček