Bible212. Samuel1,21

2. Samuel 1:21

Svahy Gil­boa, ano, vy – ­deště a rosy buď­te zbaveny! Ať už se nena­jde pole úrodnétam, kde štít hr­dinů byl pohaněn, štít Saulův, již ne­po­mazán ole­jem!


Verš v kontexte

20 Ať se to v Gatu nikdo nedozví, ať to ne­o­hlašují v aške­lon­ských ulicích, ať se ne­ra­dují fi­lištín­ské dcery, ať nejásají dce­ry ne­obřezaných! 21 Svahy Gil­boa, ano, vy – ­deště a rosy buď­te zbaveny! Ať už se nena­jde pole úrodnétam, kde štít hr­dinů byl pohaněn, štít Saulův, již ne­po­mazán ole­jem! 22 Bez krve raněných, bez tuku udatnýchluk Jo­na­tanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval na­sy­cen.

späť na 2. Samuel, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Oj, vr­chy v Gil­boe! Nech nepadá na vás rosa, ani nech neprší na vás dážď, ani nech nie je tam poľa, k­toré by po­skyt­lo obeť po­z­dvi­hnutia! Lebo tam bol po­tup­ne po­vr­hnutý štít m­nohých hrdinov, štít Sau­lov, bez toho, že by bol býval po­mazaný olejom.

Evanjelický

21 Vy, vr­chy Gil­bóy, nech nieto na vás rosy ani dažďa, ani vzlínania vlahy z polí, bo tam bol po­hodený štít bohatierov, štít Sau­lov olejom ne­pomazaný.

Ekumenický

21 Vr­chy Gil­bóy, nech vás ne­zvlaží rosa ani dážď, polia nech ne­vydávajú obet­né dary, lebo tam sa skropil štít hr­dinov, štít Sau­lov, po­mazaný nie olejom,

Bible21

21 Svahy Gil­boa, ano, vy – ­deště a rosy buď­te zbaveny! Ať už se nena­jde pole úrodnétam, kde štít hr­dinů byl pohaněn, štít Saulův, již ne­po­mazán ole­jem!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček