Bible212. Petr1,6

2. Petr 1:6

k po­znání zdržen­livost, ke zdržen­livosti vy­trva­lost, k vy­trva­losti zbožnost,


Verš v kontexte

5 Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání, 6 k po­znání zdržen­livost, ke zdržen­livosti vy­trva­lost, k vy­trva­losti zbožnost, 7 ke zbožnosti bra­tr­s­kou náklonnost a k bra­tr­ské náklonnosti lás­ku.

späť na 2. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a v známos­ti zdržan­livosť a v zdržan­livos­ti tr­pez­livosť a v tr­pez­livos­ti po­božnosť

Evanjelický

6 k po­znávaniu zdržan­livosť, k zdržan­livos­ti tr­pez­livosť, k tr­pez­livos­ti po­božnosť,

Ekumenický

6 k poznávaniu seba­ov­ládanie, k sebaovládaniu vy­trvalosť, k vytrvalosti nábožnosť,

Bible21

6 k po­znání zdržen­livost, ke zdržen­livosti vy­trva­lost, k vy­trva­losti zbožnost,

Bible212. Petr1,6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček