Bible212. Letopisů9,15

2. Letopisů 9:15

Král Šalo­moun ne­chal zho­tovit 200 pavéz z tepaného zla­ta (na jednu pavé­zu vy­naložil 600 še­ke­lů tepaného zla­ta)


Verš v kontexte

14 ne­počí­taje příjmy od po­cestných, kup­ců a ob­chodníků i ode všech arab­ských králů a kraj­ských hej­tmanů, kteří Šalo­mou­novi od­vádě­li zla­to a stříbro. 15 Král Šalo­moun ne­chal zho­tovit 200 pavéz z tepaného zla­ta (na jednu pavé­zu vy­naložil 600 še­ke­lů tepaného zla­ta) 16 a 300 štítů z tepaného zla­ta (na je­den štít vy­naložil 300 še­ke­lů zla­ta). Král je umístil v Paláci Li­banon­ského lesa.

späť na 2. Letopisů, 9

Príbuzné preklady Roháček

15 A kráľ Šalamún spravil dve­sto veľkých štítov z kovaného zlata; šesťs­to šek­lov kovaného zlata dal na jedenkaždý štít.

Evanjelický

15 Kráľ Šalamún urobil dve­sto pavéz z tepaného zlata. Na jed­nu pavézu po­užil šesťs­to šekelov tepaného zlata.

Ekumenický

15 Kráľ Šalamún zhotovil dve­sto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval šesťs­to šekelov tepaného zlata.

Bible21

15 Král Šalo­moun ne­chal zho­tovit 200 pavéz z tepaného zla­ta (na jednu pavé­zu vy­naložil 600 še­ke­lů tepaného zla­ta)

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček