Bible212. Letopisů28,12

2. Letopisů 28:12

Teh­dy po­vsta­li něk­teří efrai­mští vůd­cové – Aza­ri­áš, syn Jo­chananův, Be­re­chiáš, syn Meši­le­mo­tův, Je­ze­chiáš, syn Šalumův, a Ama­sa, syn Chadlajův – a vy­stou­pi­li pro­ti těm, kdo se vrace­li z bo­je.


Verš v kontexte

11 Pro­to mě teď po­s­lech­ně­te a vrať­te ty za­jat­ce zpátky svým bra­trům. Ji­nak pro­ti vám vzplane Hos­po­dinův hněv!“ 12 Teh­dy po­vsta­li něk­teří efrai­mští vůd­cové – Aza­ri­áš, syn Jo­chananův, Be­re­chiáš, syn Meši­le­mo­tův, Je­ze­chiáš, syn Šalumův, a Ama­sa, syn Chadlajův – a vy­stou­pi­li pro­ti těm, kdo se vrace­li z bo­je. 13 „Ne­voď­te sem ty za­jat­ce! " řek­li jim. „Chcete snad, abychom se pro­vi­ni­li pro­ti Hos­po­di­nu, tak aby se naše hří­chy a viny ještě roz­množi­ly? Už jsme se pře­ce pro­vi­ni­li dost na to, aby na Iz­rae­li spočíval Boží hněv!“

späť na 2. Letopisů, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy po­vs­tali mužovia, zpomedzi hláv synov Ef­rai­mových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešil­lemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chad­lai­ho, proti tým, ktorí pri­chádzali z voj­ny,

Evanjelický

12 Tu mužovia spomedzi ef­rajim­ských predákov: Azar­ja - syn Jóchánánov, Berech­ja, syn Mešil­lémótov, Chiz­kija, syn Šal­lumov, a Amásá, syn Chad­lajov - vy­stúpili na­proti tým, ktorí pri­chádzali z výp­ravy,

Ekumenický

12 Tu vy­šli nie­ktorí ef­rajim­skí vod­covia: Azar­ja, syn Jehóchananov, Berek­ja, syn Mešil­lemótov, Jechiz­kija, syn Šal­lúmov a Amása, syn Chad­lajov, oproti tým, čo sa vracali z výpravy.

Bible21

12 Teh­dy po­vsta­li něk­teří efrai­mští vůd­cové – Aza­ri­áš, syn Jo­chananův, Be­re­chiáš, syn Meši­le­mo­tův, Je­ze­chiáš, syn Šalumův, a Ama­sa, syn Chadlajův – a vy­stou­pi­li pro­ti těm, kdo se vrace­li z bo­je.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček