Bible212. Letopisů13,2

2. Letopisů 13:2

Kraloval v Je­ruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenova­la Maaka, dce­ra Uri­e­la z Gibeje. Mezi Abiášem a Je­ro­boá­mem trva­la válka.


Verš v kontexte

1 Osmnáctého roku Je­ro­boá­movy vlá­dy se stal jud­ským králem Abiáš. 2 Kraloval v Je­ruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenova­la Maaka, dce­ra Uri­e­la z Gibeje. Mezi Abiášem a Je­ro­boá­mem trva­la válka. 3 Abiáš se vy­pravil do boje s voj­s­kem čí­tajícím 400 000 vy­braných bo­jovníků. Je­ro­boám se vy­pravil s voj­s­kem čí­tajícím 800 000 vy­braných bo­jovníků.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Michaja, dcéra Uriélova z Gibee. A bola voj­na medzi Abiášom a medzi Jeroboámom.

Evanjelický

2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Michája, dcéra Uríélova z Gibey. Medzi Abijom a Járobeámom na­stala voj­na.

Ekumenický

2 Tri roky vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka, dcéra Uríela z Gibey, sa volala Míkaja. Medzi Abijom a Járobeámom došlo k vojne.

Bible21

2 Kraloval v Je­ruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenova­la Maaka, dce­ra Uri­e­la z Gibeje. Mezi Abiášem a Je­ro­boá­mem trva­la válka.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček